کارگاه انتخاب مجله و سابمیت مقالات

کارگاه انتخاب مجله و سابمیت مقالات این کارگاه شامل دو قسمت اصلی انتخاب مجله ی مناسب برای مقالات و همچنین…

تومان300,000