کارگاه آنلاین پروپوزال نویسی

مباحث این کارگاه شامل : ١-انتخاب موضوع ٢-اهداف مطالعه : هدف اصلی/اهداف اختصاصی/اهداف فرعی/اهداف کاربردی ٣-سوالات پژوهشی و فرضیات ۴-بیان…

تومان300,000