در صورتی که نیاز به مشاوره دارید می توانید از طریق فرم زیر با آقای دکتر مهرداد فرخی در ارتباط باشید.