با بررسی سرقت ادبی از اصالت مقاله خود پیش از داوری آن اطمینان حاصل نمایید.

  • تشخیص سرقت ادبی با نرم افزار iThenticate
  • بررسی سرقت ادبی به صورت سطر به سطر
  • ارائه گزارش سرقت علمی به صورت فایل PDF
  • لیست کامل منابع استفاده شده در گزارش سرقت ادبی
  • هایلایت کردن قسمتهای کپی شده در گزارش سرقت علمی
  • حفظ امنیت و حراست کامل از مقالات
  • عدم ذخیره مقاله بررسی شده در دیتابیس نرم افزار سرقت ادبی

***** حداکثر سقف مجاز تعداد کلمات 25,000 کلمه می باشد.

***** تعداد کلمات متن ، درون فایل word، پایین سمت چپ قابل مشاهده است.

***** زبان فارسی پشتیبانی نمی شود.